ADVIN
Obrázek

CRM webový informační systém


CRM neboli Customer Relationship Management, tedy nástroj pro řízení vztahů se zákazníky. Tento nástroj je pro každou společnosti velmi důležitý, neboť právě komunikace s klienty je zásadní pro vytvoření vážnějšího obchodního vztahu a získat tak dlouhodobého zákazníka, který přivede s sebou další obchodní možnosti.

Společnost Simply You Pharmaceuticals a.s. zadala naší společnosti Advin vytvoření webového informačního systému CRM, který výrazně usnadňuje komunikaci s klienty. Tento CRM shromažďuje informace o klientech ze všech jejich e-shopů a zákaznického centra dohromady. Tím vzniká ucelená databáze klientů s jejich preferencemi, připomínkami a dotazy. Společnost tak může svou komunikaci lépe přizpůsobit a upravit podle nároků klienta.

Data je možné do CRM vyplňovat automaticky na základě registrace klienta, ručně díky operátorce ze zákaznické linky nebo je importovat z dalších databází. Marketingové oddělení pak může jednoduše data filtrovat podle typů údajů, vytvářet výstupy z databáze, exporty, rozesílat newslettery vybraným skupinám zákazníků či oslovovat při realizaci dalších výzkumů.

Cílem tohoto systému je především zlepšení zacílení služeb, lepší porozumění zákazníkům a identifikace jejich potřeb.  Pro společnost to pak znamená efektivnější komunikaci s cílovou skupinou a snížení nákladů na komunikaci a marketing. Informační systém je možné dále rozšířit podle požadavků klienta.

Data klientů jsou neustále zálohována, webová verze umožňuje snadný přístup k datům pouze s nutností připojení k internetu.

 Přečtěte si naše novinky