ADVINZákladní účel informačního systému

Publikováno dne: 27.7.2016

Základním účelem informačního systému je uchovávání a poskytování informací a dat jeho oprávněným uživatelům.

Přesněji řečeno jde o:

Klíčovým prvkem v informačním systému kvalita dat a informací. Pouze se správnými údaji
a vhodným rozhraním může plnit informační systém plně svou funkci. Přirovnáme-li
to k jakémukoliv receptu, i tam musíme mít správné údaje a postup, aby byl výsledek
dle očekávání.
Data vkládá do informačního systému tomuto pověřená osoba a ručí za jejich správnost
a úplnost, nebo lze informace sbírat z jiných vstupních databází.

Co tedy tvoří informační systém?

Především je to soubor všech složek tohoto systému - informační technologie, lidé i data, které bez vzájemného propojení nemohou správně fungovat.
Informační technologie – ADVIN tvoří informační systém zajišťující požadovanou funkčnost, čímž je zpracování a poskytování dat, jejich přenos a uchovávání.
Lidé-  jako oprávnění uživatelé informačního systému, data a informace používají
k řízení běžné činnosti, a jsou tak nositeli mnoha základních a nezbytných informací,
které uchovávají právě v informačním systému podniku.
Data- jako zmiňované nezbytné a základní informace, jsou obsahem každého informačního systému.
Důležitou funkcí informačního systému je rychlé a přehledné vyhledávání těchto dat, jejich zpracování a uchovávání pro pozdější účely.


Přečtěte si naše novinky