ADVINDůležitost zálohování dat v IS

Publikováno dne: 4.2.2015

Data, informace. To je to, o co v podnikání běží. Nedostatečné zálohování dat může vést k jejich poškození nebo ztrátě. To následně může mít vážný dopad na fungování a procesy podniku. Bohužel velmi často firmy zálohování dat podceňují.


Hardwarová porucha
je velmi častým viníkem ztráty dat. Zařízení, na kterých máte uložená svá data, mohou kdykoliv selhat. Jediná forma obrany představuje zálohování dat na několika zařízeních.

Softwarová porucha je druhým a velmi klasickým viníkem. Zde se setkáváme se ztrátou dat kvůli selhání softwaru, viru, chyba programu. Jak se bránit? Možná se offline záloha dat.

Chyba uživatele je taky velmi častá. Bohužel člověk není bezchybný, může dojít k přepsání, smazání či jinému poškození dat. I zde je možné řešení formou pravidelných záloh, ale opět se vystavujeme již zmíněným rizikům.

Ztráta, odcizení počítače nebo povodeň a další přírodní katastrofy. I s tímto se bohužel můžeme v průběhu podnikatelské praxe setkat.

Webový informační systém pracuje jiným způsobem. Webový informační systém tato data zálohuje na server každý den automaticky. Webový informační systém navíc není nainstalovaný do počítače, nehrozí mu tedy ztráta dat kvůli hardwarovému, softwarovému poškození či odcizení počítače aj.

Podívejte se a vyzkoušejte DEMO verzi našeho webového informačního systému.

 


Přečtěte si naše novinky