ADVIN


Intuitivní obsluha webového informačního systému

Jednoduchá administrace webového IS

SILNÁ STRÁNKA WEBOVÉHO IS

Administrace – tedy práce zadávání a zpracování dat obsažených ve webovém informačním systému - je jedna z nejsilnějších stránek tohoto řešení. Webový informační systém je programován na míru každému našemu klientovi.


JEDNOTLIVÉ FÁZE REALIZACE WEBOVÉHO IS


Přečtěte si naše novinky